Sõiduki kasutamise tingimused

Matkaauto broneerimiseks või lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust telefoni teel või kodulehel oleva infoakna kaudu. Matkaauto sobib rentimiseks peredele ja reisilistele, kellel on reisi kogemused ja kes on hooliva ja heaperemeheliku suhtumisega. Rentnikul on keelatud sõita sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev nõusolek.

 • Matkaauto broneerimiseks tuleb selleks tasuda broneerimistasu. Broneering jõustub broneerimistasu laekumisel OÜ Ra-Rest Invest arvelduskontole. Matkaauto rentimisel on vajalik esitada kehtiv juhiluba ja ID-kaart või pass.
 • Renditasu arvestatakse täispäevades, minimaalne rendiperiood on 3 päeva. Rentnik võib sõiduki soovi korral varem tagastada.
 • Broneerimistasu on 100 , mis arvestatakse matkaauto renditasu sisse, (ülekande korral palume märkida selgitusse Broneering ja broneerija nimi)
 • Tagatisraha – 300 € tuleb tasuda lepingu nõuete täitmise tagatiseks, mis tagastatakse lepingu lõppemisel  ja pretensioonide puudumisel.
 • Renditasu ja tagatisraha tuleb maksta enne rendiperioodi algust pangaülekandega või sularahas kohapeal.
 • Rentnikul peab olema kehtiv juhiluba, vanust vähemalt 25 eluaastat ja juhistaaži minimaalselt 5 aastat.
 • Matkaauto tuleb tagastada samas seisukorras, nagu see oli rendile võtmise hetkel, korras ja puhtana (WC kassett ja reoveepaagid tühjendatud, pliit, külmik, kraanikauss, põrand ja töötasapinnad puhastatud). Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha 50€, kui matkaauto ei ole koristatud ja reoveepaagi ja WC-kasseti tühjendamata jätmise korral 30€. Sõiduki lõpukoristus ettetellimisel 60 €.
 • Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit heaperemehelikult ning tagastama sõiduki samas seisus, mis oli loovutamise hetkel – puhtana ja tervena. Matkaautot ei ole lubatud pesta autopesulates!!!
 • Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit ainult teedel, mis on teed ehitusseadustiku mõttes ning parkima üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes.
 • Rentnik peab tegema kõik, et vältida Rendileandjale kahju tekkimist. Liiklusõnnetuse, vandalismi, varguse, jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat juhtunust lepingus toodud kontaktidele ning seadusest tulenevalt on kohustus teavitada Politseid.
 • Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest või muudel põhjustel näit. matkaauto liiklusõnnetusse või avariisse sattumise korral,  Rentniku reisi ärajäämise või katkemise, Rentniku töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenevate kahjude eest.
 • SUITSETAMINE JA LOOMADE TRANSPORT MATKAAUTOS ON KEELATUD! Trahv 300.-EUR.
 • Allkirjastatud leping on siduv ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.