Haagiste info

Haagiste kasutusjuhendid:

Tekno-Trailer kasutamisjuhend

Arcas Trailer kasutamisjuhend

Eduard Trailer kasutamisjuhend

Kõigil meie müüdavatel uutel haagistel on vähemalt 2 aastane garantii. Kui haagist kasutatakse sihipäraselt ja ettenähtud viisil, katab garantii materjali- ja tootmisdefektide vead. Garantii jõustub lõpptarbijale üleandmise hetkest. Garantii kehtivuse eelduseks on täpne kasutusjuhendis toodud nõuete täitmine. Rikke ilmnemisel tuleb kliendil teavitada müüjat kuni kolme (3) tööpäeva jooksul. Enne rikke kõrvaldamist või kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei ole haagise kasutamine lubatud.

Garantii ei kehti kui:

  • ostja ei ole järginud kasutus- ja hooldusjuhendis toodud haagise kasutamist ja/või hooldust sätestavaid tingimusi;
  • ostja ei teavitanud müüjat haagisel ilmnenud defektist viivitamatult (hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul rikke ilmnemisest);
  • haagist on eelnevalt parandatud, hooldatud või ümber ehitatud väljaspool tootja või tootja poolt volitatud hooldustöökoda.

Garantii alla ei kuulu:

  • haagise loomulik kulumine ja keskkonna mõjutused (näiteks rooste veermiku detailidel ja tsingitud detailide servadel, tsink pinnakatte läike kadumine ja tumenemine);
  • kuluosad ehk liikuvad detailid (näiteks kuulühendus, piduriklotsid, pidutrossid, rehvid, veljed, amordid, rattalaagrid, jne ja samuti ka lambipirnid);
  • juhuslikust või ebarahuldavast kasutamisest tingitud vead;
  • ülekoormamistunnustega haagise vigastused.

Ettevõte ei kata kulutusi, mis tehakse haagise transportimisel garantiiremonti.